Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Izzivi, ki jih prinaša uporaba računalnikov na podeželju na podeželju


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 10:
Izzivi, ki jih prinaša uporaba računalnikov na podeželju


Datum: 9.3.2006
Kraj: Postojna
Povzetek pripravil: Valteo Palčič

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Postojni 9.3.2006 v prostorih e-učilnice je bilo prisotnih 15 ljudi, različnih ciljnih skupin (kmetje, upokojenci, mladi s podeželja), prav tako je bil prisoten tudi politični predstavnik občine Postojne, ki se redno udeležuje delavnic in vnaša pozitivno klimo in podporo RPP-ju.

Delavnica je potekala na treh nivojih oz. delih:
  • prvi del: TEORETIČNI: predavanje je bilo usmerjeno v razumevanje IKT tehnologije in njen pomen za ljudi na podeželju ter za slovenski prostor. Izpostavljene so bile smernice RS v informacijski družbi ter pregled uredbe EU in smernice za razvoj IKT na podeželju
  • drugi del: PRAKTIČNI: podan je bil primer pošiljanja elektronsle pošte ter pregled nekaterih važnejših spletnih strani, kjer so pomebni podatki tako za kmetijce kot za nekmetijce. Ogledali smo si GERK in njihovo rabo/pregled podatkov, ogledali smo si portal e-uprava in možnost prijave DOPOLNILNE DEJAVNOSTI. Udeleženci SO aktivno sodelovali na svojih računalnikih
  • tretji del: postavitev vprašanj udeležencev, kateri so bili povezani s temo in pa druge, ki se tičejo RPP-ja

    Zaključne ugotovitve:
    Delavnica je potekala dve uri in pol, udeleženci so bili v praktičnem delu ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Glede na to da ima danes IKT zelo pomembno vlogo, je tudi za podeželje nujno, da se te tehnologije čimve poslužujejo. Zato smo delavnico pripravili tako, da so tudi sami poskušali preko interneta preverjati/poiskati razne podatke in obvestila, ki so primerna za to ciljno skupino.
    Vsekakor bo potrebno slediti smernicam RS v informacijski družbi in novi uredbi EU 2007-2013, ter konkretizirati napisano. To pa bodo morali narediti tudi sami ljudje na podeželju, potrebno jih je le primerno motivirati in spodbujati, predvsem pa tudi pomagati z moderatorji in informacijskimi centri.

  • © RPP