Vizija območja RPP


Vizija območja RPP - predlogVizija naša prihodnost v obdobju 2007-2013


Vizija je videnje prihodnjih dogodkov, ki si jih želimo, skupaj zastavimo in imamo voljo, da jo skupaj uresničimo. Brez vizije ni strategije, ni programov, seveda pa ta potrebuje za svojo uresničitev sposobne in dela voljne ljudi ali z drugimi besedami sposobno posadko, ki nas bo popeljala do zadanih ciljev.

Pred vami je prvi delovni osnutek predlagane Vizije območja RPP, katero želimo z vami še zadnjič prevetriti na zadnji delavnici RPP, katero bomo izvedli nekje konec avgusta ali v začetku septembra. Vabljeni torej, da si zapišete vaše predloge, pripombe, morda nam jih tudi pošljete, kot vaš pogled, in nam jih predstavite na delavnici.

PREDLOG VIZIJE OBMOČJA RPP

Naša želja je, da se območje RPP, njeno podeželje in podjetniške iniciative na podeželju hitreje in bolj usklajeno razvijajo kot NARAVI PRIJAZNO IN (TURISTIČNO) ATRAKTIVNO območje, ki je prijazno do domačinov, obiskovalcev, podjetnikov, investitorjev ter prepoznavno doma in po svetu po ZDRAVEM NAČINU življenja.

Razvoj območja temelji na principih trajnostnega razvoja in izkoriščanju lastnih razvojnih potencialov: bogatih naravnih in kulturnih danostih ter dediščini.

RAZVOJNI KONCEPT OBMOČJA RPP UPOŠTEVA PREDVSEM SLEDEČE ELEMENTE:

  • NARAVNO, PESTRO, ZDRAVO
  • PREPOZNAVNO, TIPIČNO, TRŽNO ZANIMIVO
  • ORGANIZIRANO, POVEZANO

  • © RPP