Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice


Uvajalna faza - delavnice


 •  Povzetki delavnic 


 • Do sedaj izvedene delavnice in njihovi povzetki


  Delavnica 1
  Osnovne kmetijske dejavnosti v perspektivi prihodnosti
  Kraj in datum delavnice: Ilirska Bistrica

  Delavnica 2
  Izzivi podjetništva na podeželju
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 15.11.2005

  Delavnica 3
  Dopolnilne dejavnosti v perspektivi prihodnosti
  Kraj in datum delavnice: Ilirska Bistrica, 16.11.2005

  Delavnica 4
  Mladi prevzemniki na podeželju in ukrep zgodnje upokojevanje danes in jutri
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 17.11.2005

  Delavnica 5
  Trženje izdelkov in storitev na podeželju
  Kraj in datum delavnice: Pivka, 18.11.2005

  Delavnica 6
  Biodar - živeti znamko ekoloških živil
  Kraj in datum delavnice: Pivka, 18.11.2005

  Delavnica 7
  Registracija dopolnilnih dejavnosti
  Kraj in datum delavnice: Pivka, 09.02.2006

  Delavnica 8
  Primer oblikovanja skupnega turističnega produkta območja
  Kraj in datum delavnice: Ilirska Bistrica, 14.02.2006

  Delavnica 9
  Možnosti reševanja (preprečevanja) zaraščanja kmetijskih površin
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 24.02.2006

  Delavnica 10
  Izzivi, ki jih prinaša uporaba računalnikov na podeželju
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 9.03.2006

  Delavnica 11
  Kmetijstvo, naravna dediščina in razvoj podeželja na zavarovanem območju
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 16.03.2006

  Delavnica 12
  Komunalna infrastruktura kot konkurenčna prednost
  Kraj in datum delavnice: Pivka, 22.03.2006

  Delavnica 13
  Identiteta in prepoznavnost območja in pomen njenih blagovnih znamk
  Kraj in datum delavnice: Pivka, 6.04.2006

  Delavnica 14
  Trajnostni razvoj podeželja - priložnosti turizma in ekoturizma na podeželju
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 12.04.2006

  Delavnica 15
  Naravna in kulturna dediščina kot tržni produkt podeželja s primerom dobre prakse
  Kraj in datum delavnice: Ilirska Bistrica, 19.04.2006

  Delavnici 16 in 17
  Skupni projekti območja in določanje prioritet
  Kraj in datum delavnice: Postojna, 8.05.2006 in Ilirska Bistrica, 15.5.2006

  © RPP