Projekti


PROJEKTI


Zelo pomembna naloga RPP-ja je izdelava nabora izvedbenih projektov tako skupnih kot tudi individualnih.
V kolikor vas zanima kaj pravi NAVODILO RPP o projektnih predlogih, si lahko preberete o tem v nadaljevanju:

Pregled izvedbenih projektnih predlogov z opredelitvijo prioritet, ki morajo biti soglasno sprejete na programskem odboru oz. po statutu o ustanovitvi pravne osebe pristojnem organu:

 • skupni projekti - pomembni za celotno območje,
 • posamični projekti - pomembni za del območja,
 • individualni projekti - pomembni za posamezne upravičence.

 • Pri projektnih predlogih je potrebno opredeliti tudi:

 • terminski plan izvedbe v odvisnosti od skupne prioritete,
 • partnerji pri izvajanju projekta (nosilec projekta, upravičenec),
 • potrebna finančna sredstva in viri financiranja - v tem delu je potrebno zagotoviti preglednost predlaganih projektnih idej po ukrepih, kot so predvideni v Predlogu Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013,
 • predviden učinek projekta ali skupine istovrstnih projektov k trajnostnemu razvoju (medsebojno povezovanje, dopolnjevanje in nadgradnja projektov, ki ne predstavljajo ponavljanja ali podvajanja že obstoječih projektov).

 • ROK za zbiranje projektov je potekel.

  Kratek pregled prejetih projektov si lahko ogledate v prezentaciji (Power Point prezentacija, 161 kB).


  Projekti v teku, ki so povezani z razvojem podeželja


 • Brkinska sadna cesta
 • Spletna stran in druge pobude vasi Suhorje
 • Športno društvo BAS Šport poskuša nadgraditi športne prireditve tudi s turizmom
 • Anketa: Odnos lokalnega prebivalstva Notranjsko - Kraške regije do izobraževalnih programov s področja razvoja turizma na podeželju

 • © RPP