Razvojni dokumenti


Program razvoja podeželja Republike Slovenije


 •  Program razvoja podeželja Slovenije 2007 - 2013 
 •  Program razvoja podeželja Slovenije 2004 - 2006 


 • Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013


  Izdelan je Predlog Programa Razvoja Podeželja RS 2007-2013


  Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2004 - 2006


   Program razvoja podeželja Slovenije 2004 - 2006 

  © RPP