Zemljevid strani (sitemap)


Zemljevid spletnega mesta RPP


 •  Povezave do podstrani 
 •  Povezave do dokumentov 

 • Seznam vseh podstrani


 •  Osrednja stran 

 •  Opis razvojnega programa podeželja in povabilo k aktivnemu sodelovanju 
 •  Kratka predstavitev območja RPP in njegovih značilnosti 
 •  Preveritvena faza 
 •  Uvajalna faza 
 •  Delavnice 
 • Osnovne kmetijske dejavnosti v perspektivi prihodnosti
 • Izzivi podjetništva na podeželju
 • Dopolnilne dejavnosti v perspektivi prihodnosti
 • Mladi prevzemniki na podeželju in ukrep zgodnje upokojevanje danes in jutri
 • Trženje izdelkov in storitev na podeželju
 • Biodar - živeti znamko ekoloških živil
 • Registracija dopolnilnih dejavnosti
 • Primer oblikovanja skupnega turističnega produkta območja
 • Možnosti reševanja (preprečevanja) zaraščanja kmetijskih površin
 • Izzivi, ki jih prinaša uporaba računalnikov na podeželju
 • Kmetijstvo, naravna dediščina in razvoj podeželja na zavarovanem območju
 • Komunalna infrastruktura kot konkurenčna prednost
 • Identiteta in prepoznavnost območja in pomen njenih blagovnih znamk
 • Trajnostni razvoj podeželja - priložnosti turizma in ekoturizma na podeželju
 • Naravna in kulturna dediščina kot tržni produkt podeželja s primerom dobre prakse
 • Skupni projekti območja in določanje prioritet
 •  Priprava elaborata 
 •  Vzpostavitev LAS 
 •  Obveščanje javnosti 
 •  Partnerji v projektu 
 •  Izvedbena faza 

 •  Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013 
 •  Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2004 - 2006 in drugi (razvojni) dokumenti 

 •  Predlog sklepa Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja in Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za 2007-2013 

 •  LEADER program 
 •  Povezava na slovensko stran LEADER 
 •  Publikacije 
 •  Podatkovna baza LAS v Evropi in druge pomembne informacije 
 •  Primeri dobrih praks LAS 
 •  Konference in drugi dogodki 

 •  Projekti 
 •  Brkinska sadna cesta 
 •  Spletna stran in druge pobude vasi Suhorje 
 •  Športno društvo BAS Šport poskuša nadgraditi športne prireditve 

 •  Pogosta vprašanja 

 •  E-novice, letaki, brošure 

 •  Spletne strani partnerjev projekta 

 •  Kontakti  • Seznam vseh dokumentov na spletnih straneh RPP


  Razvojni program podeželja - preveritvena faza
 • Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna-PREVERITVENA FAZA, avgust 2005 (PDF dokument, 541 kB)

 • Razvojni program podeželja - uvajalna faza
 •  Izvedbeni del RPP (PDF dokument, 931 kB)
 •  Strateški del RPP (PDF dokument, 608 kB)

 • Razvojni program podeželja - uvajalna faza - obveščanje javnosti
 •  E-novice št. 1 (PDF dokument, 435 kB)
 •  E-novice št. 2 (PDF dokument, 839 kB)
 •  E-novice št. 3 (PDF dokument, 531 kB)

 • Program Razvoja Podeželja RS 2007-2013
 • Predlog Programa Razvoja Podeželja RS 2007-2013 (PDF dokument, 2.434 kB)

 • Uredba Sveta EU 2007-2013
 • Strateške smernice z dne 5.10.2005 (PDF dokument, 88 kB)

 • LEADER konference in drugi dogodki
 • EVROPSKA KONFERENCA O PODEŽELSKIH OBMOČJIH (PDF dokument, 9 kB)
 • SEMINAR O PRISTOPU LEADER V OKVIRU NOVE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA 2007 - 2013 (PDF dokument, 18 kB)

 • LEADER primeri dobrih praks LAS
 • LEADER magazine v slovenščini (PDF dokument, 7.330 kB)

 • Projekti
 • Skupni projekti območja (Power Point prezentacija, 161 kB)

 • E-novice, letaki, brošure
 • Predstaviteveni letak (PDF dokument, 721 kB)

 • Flash News
 • Številka 52 (PDF dokument, 209 kB)
 • Številka 53 (PDF dokument, 213 kB)
 • Številka 54 (PDF dokument, 268 kB)
 • Številka 55 (PDF dokument, 199 kB)


 • © RPP