Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Identiteta in prepoznavnost območja in pomen njenih blagovnih znamk


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 13:
Identiteta in prepoznavnost območja in pomen njenih blagovnih znamk


Datum: 6.4.2006
Kraj: Pivka
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici, ki je potekala v Pivki 6.4.2006, je bilo prisotnih 16 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo osnovno in dopolnilne dejavnosti ali si te želijo razviti. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki razvojnih centrov, občin, KSS, društev in drugih oblik organiziranosti.

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:

 • prvi del: predavanje z izpostavljenimi teoretičnimi izhodišči in s tremi praktičnimi primeri iz območja RPP. Ti primeri so bili na delavnici proučeni z več vidikov pomena trženja in pravilne uporabe blagovnih znamk. Tako so se lahko udeleženci na konkretnem nivoju seznanili s pomenom identitete in prepoznavnostjo celotnega območja RPP ter s posameznimi blagovnimi znamkami,
 • drugi del: praktično delo v katero so se udeleženci zelo dobro vključili,
 • tretji del: zastavljanje vprašanj udeležencem.

  Konkretno vprašanje, ki je bilo udeležencem postavljeno, je bilo sledeče:
 • kateri izdelki in storitve po vašem mnenju predstavljajo območje RPP? Ali ima to območje kaj skupnega? Kaj bi to bilo?

  Zaključne ugotovitve

  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bili aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Kot skupne elemente območja RPP so videli: območje Krasa, medvede, bogato naravno dediščino (območje Nature, gozdovi, reke, jezera), mline, žage.

  Kot pomembne elemente, po katerih je območje prepoznavno, so opredelili: človeško ribico, Postojnsko jamo, kapnike, ovce, lipo, medvede, Snežnik, Sviščake, Brkine, javorov list, Martina Krpana, Perutninarstvo Pivka, gradove, presihajoča jezera, krompir v zelnici, belo polento, Sv. Trojico, Predjamski grad, brkinska jabolka in druge proizvode.

  Pomembno je dejstvo, da so bili udeleženci pripravljeni iskati skupno rdečo nit in so bili pri tem tudi inovativno in akcijsko naravnani. Strinjali so se, da je potrebno na strokoven način poiskati skupno identiteto in razviti sistem blagovnih znamk. Na ta način bi bilo območje bolj prepoznavno in bi dosegalo tudi višje cene svojih pridelkov, izdelkov in storitev.

 • © RPP