Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Izzivi podjetništva na podeželju


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 2:
Izzivi podjetništva na podeželju


Datum: 15.11.2005
Kraj: Postojna
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Postojni 15.11.2005, je bilo prisotnih 18 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo tako osnovno, kot dopolnilne dejavnosti. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki Razvojnih centrov, občin, občinskega sveta Postojna, KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Udeleženci so bili večinoma iz območja občine Postojna, kar je bilo pričakovati.

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:
 • prvi del: predavanje, kjer smo želeli izpostaviti pomen človeškega faktorja ter pomen nove uredbe EU za razvoj podeželja 2007 -2013
 • drugi del: postavitev vprašanj, mnenj, stališč... itd, kjer so udeleženci zelo aktivno sodelovali
 • tretji del: postavitev določenih vprašanj udeležencem, s katerimi smo želeli spodbuditi razpravo na temo priprave Razvojnega programa podeželja za projektno območje (v nadaljevanju RPP)

  Konkretna vprašanja, ki so bila udeležencem postavljena, so bila sledeča:
 • Kateri so problemi, s katerimi se soočate pri spodbujanju podjetništva na podeželju in
 • Kateri so vaši predlogi za izboljšanje stanja

  Zaključne ugotovitve:
  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bil ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Med problemi, ki so bili najpogosteje izpostavljeni so bili: problemi zakonodaje in prekompliciranih razpisov, prezahtevni minimalni tehnični in drugi pogoji. Kot konkretni predlogi, s katerimi bi spodbudili razvoj podjetništva, so bili izpostavljeni naslednji: spodbuditi eko–projekte, projekte s področja gozdarstva in storitev na podeželju, zlasti oskrbe starejših na podeželju. Velikega pomena je eko-ozaveščanje, na kateremu bi morali vsi skupaj, od države navzdol narediti več in medsebojno usklajeno ter OMOGOČITI DAVČNE OLAJŠAVE za nove pobude na podeželju (prve tri leta: 100%, 4. leto 50%, 5. leto 25%). Kmete izenačiti s podjetniki ter jim v čim krajšem možnem času omogočiti ponovno vaucherski sistem svetovanja, kot drugim ciljnim skupinam.

  Zelo pomembno je tudi izgraditi infrastrukturo na podeželju kot osnovo razvoja (ceste, ...) ter povečati informiranost in ozaveščenje ljudi na podeželju (čimprej pridobiti skupni, regijski časopis, glasilo), tudi s konkretnimi primeri dobrih praks, katere je potrebno redno predstavljati v medijih in drugod.

 • © RPP