Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Mladi prevzemniki na podeželju in ukrep zgodnje upokojevanje danes in jutri


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 4:
Mladi prevzemniki na podeželju in ukrep zgodnje upokojevanje danes in jutri


Datum: 17.11.2005
Kraj: Postojna
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Postojni 17.11.2005, je bilo prisotnih 15 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo tako osnovno, kot dopolnilne dejavnosti ter jih zanimata ukrepa zgodnje upokojevanje in mladi prevzemniki.

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:
 • prvi del: predavanje, kjer smo želeli predstaviti konkretne primere razpisov in poogjev iz obstoječih uredb ter pomen teh dveh ukrepov po novi uredbi iz julija 2005 ter uredbi EU za razvoj podeželja 2007-2013
 • drugi del: postavitev vprašanj, mnenj, stališč... itd, kjer so udeleženci aktivno sodelovali
 • tretji del: postavitev določenih vprašanj udeležencem

  Konkretna vprašanja, ki so bila udeležencem postavljena, so bila sledeča:
 • Katere probleme čutite/vidite na področju ukrepa mladih na podeželju
 • Katere konkretne predloge/rešitve podajate?

  Zaključne ugotovitve:
  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bili ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Med problemi, ki so bili najpogosteje izpostavljeni so bili: PREVISOK KD ZA UREDITEV ZAPOSLOVANJA NA KMETIJAH (KD ne omogoča normalnega zaposlovanja na kmetijah, ki se sicer tako zelo poudarja in stimulira), pogosto je prisoten prepočasen dotok denarja iz naslova subvencij in nepovratnih sredstev, kar ni stimulativno, ni ljudi, ki bi zastopali interese kmetov, KSS ne opravlja svoje funkcije na terenu, ker se prveč ukvarja z birokratskimi vprašanji/zadevami. Še posebej so izpostavili potrebo po UKINITVI AKONTACIJE DOHODNINE pri investicijah, ki bo sicer ogrozila izvedbo investicij na podeželju.

  Mladi še vedno nočejo prevzemati kmetij, REŠITVE se kažejo v: OMOGOČITI DAVČNE OLAJŠAVE za nove pobude na podeželju (prve tri leta: 100%, 4. leto 50%, 5. leto 25%). Kmete izenačiti s podjetniki ter jim v čim krajšem možnem času omogočiti ponovno vaucherski sistem svetovanja, kot drugim ciljnim skupinam, omogočiti podjetniške inkubatorje za razvoj podeželja in kmetijstva (podana spodbuda občini Postojna, ki ureja podjetniški inkubator v poslovni coni Veliki Otok).

  Poudarili so tudi potrebo po CELOSTNEM OBRAVNAVANJU kmeta in njegove kmetije, ne samo iz vidika kmetijskih dejavnosti, tudi ostalih, vedno več pomoči je potrebno dati upravljanju kmetij in svetovanju s tega področja, tako da bi bilo zaželeno, da nova uredba EU s tega področja zaživi tudi v realnosti čimprej in naša država omogoči razvoj služb za upravljanje kmetij in tako preseže monopol, ki ga ima KSS.

 • © RPP