Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Trženje izdelkov in storitev na podeželju


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 5:
Trženje izdelkov in storitev na podeželju


Datum: 18.11.2005
Kraj: Pivka
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Pivki 18.11.2005, je bilo prisotnih 20 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo tako osnovno, kot dopolnilne dejavnosti ali si želijo te razviti. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki Razvojnih centrov, občin, KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS).

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:
 • prvi del: predavanje, kjer smo želeli izpostaviti nekatere konkretne primere iz prakse, da bi olajšali razumevanje udeležencev ter pomen trženja
 • drugi del: postavitev vprašanj, mnenj, stališč... itd, kjer so udeleženci zelo aktivno sodelovali
 • tretji del: postavitev določenih vprašanj udeležencem, s katerimi smo želeli spodbuditi razpravo na temo priprave Razvojnega programa podeželja za projektno območje (v nadaljevanju RPP).

  Konkretno vprašanje, ki je bilo udeležencem postavljeno, je bilo sledeče:
 • Kako bi lahko izboljšali trženje na projektnemu območju?
 • Kateri bi lahko bili novi izdelki na območju?

  Zaključne ugotovitve:
  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bili ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Med predlogi so bili podani naslednji: kot problem so definirali da ne znajo v regiji zasnovati/pripraviti skupnih blagovnih znamk, ki bi lahko potegnile voz naprej. Ugotavljali so kaj za to potrebujejo: postavitev kriterijev kakovosti, vključevanja, vstopnih pogojev, kar pa ne bo doseženo, če ne bo prišlo do sprememb v ljudeh, kar pa je dolgoročni proces. Strinjali so se, da je to možno doseči s pomočjo prikazov dobrih primerov in povečanja pomena ljudi nasploh.

  Kot nove izdelke na območju so definirali: eko vas, eko proizvode in storitve, tematske poti eko sadje, turizem (skupni itinerariji).

 • © RPP