Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Registracija dopolnilnih dejavnosti


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 7:
Registracija dopolnilnih dejavnosti


Datum: 9.2.2006
Kraj: Pivka
Povzetek pripravila: Darja Zadnik

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Pivki, je bilo prisotnih 26 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo osnovno ali dopolnilno dejavnost oz. nameravajo registrirati dopolnilno dejavnost. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki Razvojnih centrov, občin, Upravne enote, KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Udeleženci so bili z območja vseh treh občin, kar je bilo glede na tematiko tudi pričakovati.

Potek delavnice:
Moderator: Srečko Horvat

V prvem delu delavnice smo s tremi predstavitvami udeležencem poskušali čim bolj jasno prikazati, kakšnim zahtevam morajo zadostiti, če hočejo registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji. Srečko Horvat je najprej predstavil, kaj vse je lahko dopolnilna dejavnost na kmetiji, pogoje in omejitve za registracijo in dokazovanje usposobljenosti za dopolnilno dejavnost.
V nadaljevanju je predstavnik VURS-a Dušan Gacin predstavil pogoje za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora. Alenka Draksler Pum je predstavila zahteve, ki jih morajo izpolniti vsi tisti, ki se ukvarjajo s predelavo živil rastlinskega izvora.

Sledila je razprava, ki je bila glede na izhodišče pričakovano živahna. Udeleženci so v razgovoru izpostavili kar nekaj problemov, ki pestijo kmetije, ki že imajo oz. nameravajo registrirati dopolnilno dejavnost:
 • dopolnilno dejavnost je težko registrirati, ker se zakonski pogoji za registracijo kar naprej spreminjajo, pogosto se spremenijo že med samim postopkom registracije
 • predpisi in zahteve za registracijo dopolnilne dejavnosti so prestrogi (strožji kot v drugih državah EU )
 • neusklajenost med posameznimi organi, ki delujejo v postopku registracije
 • pomanjkljiva navodila, kako urediti prostore za dopolnilno dejavnost, da bodo ustrezali vsem predpisom
 • premajhen fizični obseg predelave, predvsem za živila živalskega izvora

  Skupaj smo prišli do predlogov za rešitev nekaterih problemov:
 • vzpostavitev povezave med službami, ki jih uporabnik potrebuje pri registraciji dopolnilne dejavnosti
 • povezovanje kmetij - izkoristiti možnost ureditve prodajaln kmetijskih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na eni kmetiji, predelave živil živalskega izvora z drugih kmetij
 • območje ima še precej neizkoriščenih možnosti na področju turizma na kmetijah, tako stacionarnega kot izletniškega

  Zaključne ugotovitve:
  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so ves čas aktivno sodelovali, predstavili probleme in sooblikovali možne rešitve. Udeleženci, ki šele nameravajo registrirati dopolnilno dejavnost, so dobili koristne informacije o nadaljnjih korakih. Vsi skupaj pa smo si morali priznati, da smo tako kmetje kot različne javne in zasebne institucije lahko uspešni le, če sodelujemo in korektno opravimo delo vsak na svojem področju.

 • © RPP