Projekti > Anketa: Odnos lokalnega prebivalstva Notranjsko - Kraške regije do izobraževalnih programov s področja razvoja turizma na podeželju


PROJEKTI:
Anketa: Odnos lokalnega prebivalstva Notranjsko - Kraške regije do izobraževalnih programov s področja razvoja turizma na podeželju


V antični družbi so se ljudje izobraževali zaradi izpopolnjevanja duha in ne iz praktičnih razlogov. Družba je bila sužnje posestniška, kjer so bili proizvajalci sužnji, zato ni bilo potrebe po praktičnem znanju. Danes je poudarek na tem, da je izobraževanje za današnjega človeka in družbo nujno potrebno, ker je pogoj človekovega in družbenega obstoja in razvoja.

V Notranjsko Kraški regiji ni dosti izobraževalnih programov s področja turizma na podeželju, oziroma lokalni skupnosti niso poznani. To dokazujejo tudi rezultati ankete, ki smo jo izvedli v Notranjsko Kraški regiji.Iz ankete pa je bilo tudi razbrati, da si prebivalci Notranjsko Kraške regije tovrstnih izobraževanj želijo in da bi bila udeležba v primeru pestrejše ponudbe visoka. Kar pomeni, da bo morala lokalna skupnost kaj več storiti v tej smeri. Seveda se pri tem poraja vprašanje, ali bi bila udeležba ravno tolikšna če bi bilo potrebno izobraževalne programe plačati. Ugotovljeno je, da bi bila udeležba nižja, če bi bilo izobraževanje pogojeno s plačilom.

Vsak od nas se izobražuje z nekim namenom. Anketa je pokazala, da bi se večina anketiranih izobraževala z namenom širjenja lastnih obzorij, kar bi jim pripomoglo tudi, če bi se odločili odpreti svojo dejavnost, s tem pa bi tudi pripomogli lokalni skupnosti. Vsi anketiranci pa upajo, da bi jim tovrstni neformalni izobraževalni programi pripomogli k napredovanju delovnih mest.Če povzamemo: anketa je pokazala, da povpraševanje po neformalnih izobraževalnih programih obstaja, ponudbe pa ni, oziroma je zelo majhna. Kar pomeni, da se bodo morale organizacije, ki so zadolžene za razvoj turizma posvetiti tudi temu, kajti prebivalci so tisti, ki dajejo turizmu in njegovemu razvoju pomen.

Ana Širca

© RPP