Projekti > BAS Šport


PROJEKTI:
Športno društvo BAS Šport poskuša nadgraditi športne prireditve tudi s turizmom


Osnovna dejavnost leta 2000 ustanovljenega športnega društva BAS Šport iz Ilirske Bistrice je organizacija športnih prireditev in športni marketing. Društvo je namreč prepoznalo tržno nišo na tem področju in v vseh teh letih postalo pomemben dejavnik razvoja športne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica.
Nenehno izobraževanje na področju športnega marketinga in organizacije prireditev, aktivno sodelovanje pri določenih razvojnih projektih in vključevanje v športno turistično ponudbo v občini, je garancija, da člani društva danes lahko strokovno podprejo vsako, še tako zahtevno prireditev. V petih letih delovanja je društvo uspešno sodelovalo in pripravilo prireditve z Nogometno zvezo Slovenije, Rokometno zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, z mnogimi športnimi klubi v Sloveniji in tujini, Športno zvezo Postojna, Zavodom za šport Sežana, Zavodom za šport Ptuj, bili so pobudniki in izvajalci Izseljenskega nogometnega turnirja in različnih drugih prireditev, pri tem pa so uspeli ustvariti tudi veliko poslovnih in prijateljskih stikov z večino najpomembnejših športnih delavcev v Sloveniji.

ŠD BAS Šport že tretje leto zapored pripravlja tudi športno rekreativno prireditev "Kolesarski maraton BRKINI". Prireditev poteka tudi v okviru akcije Olimpijskega komiteja Slovenije "Slovenija kolesari" in je vedno dobro obiskana. Namen prireditve namreč ni samo rekreativno kolesarjenje po Brkinih, ampak tudi turistična promocija kolesarskih poti in ostale turistične ponudbe na tem območju.

Izkušnje preteklih let kažejo, da so pri tem uspešni, saj si je Brkine ogledalo že več kot 500 kolesarjev, v času prireditve pa so bile zasedene tudi nekatere prenočitvene turistične kapacitete z udeleženci prireditve. Poleg tega so pri organizaciji uspeli povezati kar nekaj društev, ki so skupaj pripravile prireditev za več kot le športno rekreacijo. To so: Razvojni center – TIC Ilirska Bistrica, Športno kulturno društvo BRKINI Tatre, Moto klub BISTRC, Ilirska Bistrica, Turistična kmetija BUBEC Brce, KETŠD Alojz MIHELŠIŠ Harije in ZŠAM Ilirska Bistrica. V času prireditve pripravijo še ponudbo dodatnih aktivnosti – turistični ogled Ilirske Bistrice, ogled gradu Prem, degustacije domačih proizvodov na prireditvenem prostoru, predstavitvene stojnice in zabavni program. Letos bo v program vključen tudi ogled Škocjanskih jam. Da gre pri tej prireditvi za dejansko promocijo tega območja najbolj zgovorno povedo podatki o predstavitvi prireditve v javnosti. Razen skupne zloženke akcije Slovenija kolesari, ki je tiskana v nakladi 10.000 izvodov, je društvo izdalo 2000 lastnih promocijskih letakov, z eno izmed trgovskih družb so v dogovoru za objavo prireditve na njihovih reklamnih letakih, prireditev medijsko pokrivajo lokalni in državni mediji, predstavljena je na spletni strani društva. V letošnjem letu bo poleg običajne promocije na Primorskem in v Ljubljani, večino le te usmerjene na območje Trsta in njegovega zaledja, saj v društvu ocenjujejo, da bi bila prireditev izredno zanimiva za to območje.

Pri tem je bilo na eni izmed delavnic Razvojnega programa podeželja občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna udeležencem ponujeno sodelovanje pri promociji turistične ponudbe Brkinov na sami prireditvi s postavitvijo predstavitvenih stojnic ali reklamnega materiala. V društvu se namreč zavedajo, da bo edino skupna ponudba tega območja prinesla rezultate v prihodnosti, pri tem pa dodatno popestrila razloge za obisk Brkinov. Zato vabijo vse zainteresirane, da se oglasijo preko e-maila: info@bassport-klub.si ali pa pokličejo vodjo prireditve Aleša Zidarja (031 688 621) za podrobnejši dogovor, sicer pa je celotna prireditev predstavljena na spletni strani društva www.bassport-klub.si.

Naj za zaključek omenimo, da je ŠD BAS Šport tudi pobudnik projekta "Po stari meji" in organizator turistično rekreativne prireditve "Kolesarjenje po Rapalski meji", vendar bo o tem več govora v naslednji številki e-novic.

Aleš Zidar

© RPP