Projekti > Pobude vasi Suhorje


PROJEKTI:
Spletna stran in druge pobude vasi Suhorje


 
Od začetka meseca marca 2006 je brkinska vas Suhorje predstavljena na spletni strani www.suhorje.net. Spletna stran obiskovalcem ponuja izčrpno predstavitev vasi, z njenimi naravnimi, kulturnimi, arhitekturnimi, kulinaričnimi, etnološkimi, gospodarskimi in zgodovinskimi posebnostmi ter značilnostmi.

Poleg splošnih podatkov o vasi, je na voljo zgodovinska predstavitev vasi, ki zajema podatke o nastanku vasi in njenem gospodarskem, prosvetnem ter cerkvenem razvoju. V preteklosti je vas slovela po odličnih zidarskih in kleparskih mojstrih, njihove umetnine pa lahko še danes občudujemo pri nekaterih hišah in gospodarskih poslopjih ter pri cerkvi, zvoniku, kapelicah in kamnitem znamenju. V vasi je bila tudi šola, pošta, pevski zbor in različna društva. Na Suhorju je bil rojen Jože Volk, učitelj in pesnik, ki je živel v času Prešerna, znan pa je bil predvsem kot goreč rodoljub, ki je med ljudmi širil slovensko zavest. Aktivnost vaščanov se je izražala tudi v številnih obrteh – kovaštvo, mizarstvo, kolarstvo, tkalstvo, šiviljstvo in krojaštvo. Svojo narodno zavest pa so Suhorci izkazali v času NOB. Še vedno je ohranjenih kar nekaj običajev in praznikov. Še do današnjih dni je ohranjeno tapeškanje in praskanje pirhov, katerega največja mojstrica je bila Antonija Volk Krebelj. Največji praznik v vasi je shod oziroma veliki shod, ki ga praznujejo 13. julija na sv. Marjeto. Praznujejo pa tudi mali shod na dan, ko goduje sv. Miklavž. Slovi pa vas tudi po svojih kulinaričnih specialitetah, kot so rava, župa z jetranco, bela palenta, krampjer u zevnci, rodička s čeljustjo, štakviš, prežganka, krampir na voučji župi, jajce z maliso, cvrta kakušja kri, možgani z jajcam, pečen krampjer u ruoli, štrukli, svatovski kolač, štučke, ... Posebno rubriko smo poimenovali Novosti, v kateri bodo predstavljeni dogodki, ki se bodo odvijali v vasi.

Pri nastajanju spletne strani o Suhorju so sodelovali vaščani in njihovi sorodniki, ki so pomagali pri zbiranju gradiva in slik ter posredovanju podatkov in informacij o vasi. Zahvala za pomoč pri zbiranju gradiva ter za strokovne nasvete pa gre tudi ga. Alenki Čuk iz Notranjskega muzeja v Postojni, ga. Vlasti Beltaram iz Muzeja novejše zgodovine v Kopru, g. Jožku Udoviču, ravnatelju OŠ Košana, g. Romeu Volku iz Ilirske Bistrice, g. Božidarju Premrlu iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani in župniku Janezu Premrlu s Prema.

Vabljeni, da si spletno stran ogledate. Veseli bomo vaših mnenj, pohval, kritik, idej, slik, ...


Vas Suhorje s pogledom na Vremščico. (Foto: Peter Volk)

Priprava spletne strani vasi Suhorje izraža pobudo in namero vasi, da bi se aktivneje vključili v razvojni program podeželja ter druge projekte, ki potekajo na območju.

Vaščani želimo urediti vas tako, da bi bila privlačna tako za obiskovalce kot tudi za same vaščane. Ob tem smo izpostavili odstranitev ruševin v vasi, ki kvarijo videz vasi, kakor tudi ogrožajo varnost mimoidočih, potrebno pa bi bilo očistiti vaške poti ter okolico dostopa do vasi. Ob tem smo bili soglasni, da bi pri ureditvi vasi v večini sodelovali, če pa bi v ta namen, pridobili še finančna sredstva, bi bilo vsekakor dobrodošlo. Izpostavljena so bila naslednja področja/aktivnosti, ki jih želimo razvijati v prihodnosti:

 • ureditev kalov (v vasi sta dva zapuščena kala, katera sta bila v bližnji preteklosti namenjena napajanju živine, danes pa so jih nekateri začeli uporabljati za priložnostna smetišča. To bi bilo potrebno nujno očistiti in urediti tako, da bi bilo okolju primerno)
 • odstranitev ruševin v vasi
 • urediti zapuščeno pešpot do Dolganovca in obnoviti visečo brv pri Dolganovcu, katero so zgradili vaščani pred približno tridesetimi leti in je svojevrsten tehnični spomenik v občini Pivka, žal prepuščen zobu časa. Pešpot bi bila zanimiva za pohodnike, ne le do Suhorja, ampak tudi v razne smeri naprej.
 • na zemljevid se začrta predloge za ureditev tematskih poti
 • izdela se logotip vasi Suhorje (predlog – lik sv. Miklavža, zavetnika vasi)
 • konjereja
 • oddaja sob za goste
 • ponudba "kmetije odprtih vrat"
 • čebelarstvo in prodaja medu
 • oživitev in predstavitev starih običajev (tepeškanje, shod, ...)

  Vaščani smo imenovali tudi skupino vaščanov, t.i. iniciativni odbor Suhorje, ki bo zadolžen za upravljanje vaških projektov na področju razvoja vasi. O naši nameri smo obvestili Občino Pivka, nosilce posameznih projektov ter izvajalca RPP. Tako Občina Pivka, kot tudi izvajalec RPP so nam pripravljeni pomagati pri uresničevanju naših zamisli.

  Občina Pivka ter vasi Suhorje in Buje so v sklopu celostnega razvoja podeželja (CRPOV) pristopile k izdelavi Razvojnega programa Suhorje-Buje. V okviru omenjenega programa je med drugim predvidena izvedba skupnih animacijskih, motivacijskih in izobraževalnih delavnic za lokalne partnerje iz območja vaške skupnosti Suhorje in Buje. Prva delavnica, ki bo v soboto 25.3.2006, bo namenjena spodbujanju udeležencev za pristop k aktivnemu sodelovanju pri pripravi Razvojnega programa Suhorje-Buje ter zbiranju in oblikovanju projektnih idej (pobud). O zaključkih delavnice ter nadaljnjih aktivnostih pa več v prihodnji številki e-novic.

  Zdenka Žakelj
  Kristina Dekleva

 • © RPP