Razvojni dokumenti


Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2004 - 2006 (v nadaljevanju PRP) in drugi (razvojni) dokumenti


 •  Program razvoja podeželja Slovenije 2004 - 2006 
 •  Drugi razvojni dokumenti 


 • Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2004 - 2006


  MKGP je pripravilo PRP za obdobje 2004-2006 za celotno ozemlje Republike Slovenije v tesnem sodelovanju z različnimi organizacijami, predvsem strokovnimi institucijami, administrativnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

  PRP za Republiko Slovenijo vključuje spremljajoče ukrepe v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1257/1999 in ukrepe, ki jih je Evropska komisija določila za nove države članice za programsko obdobje 2004-2006. Celostni pristop pri pripravi PRP predstavlja osnovo za uvajanje drugih ukrepov, navedenih v Uredbi 1257/99 v okviru tega programa.
  PRP se nanaša na celotno območje Republike Slovenije. V obdobju 2004-2006 se celotno ozemlje Republike Slovenije smatra za območje Cilja 1.

  Načrt razvoja podeželja 2000-2006 je objavljen v U.L. RS 116/2004

  Več o predvidenih ukrepih podpore preberite v PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007-2013.


  Drugi razvojni dokumenti


  Druge razvojne dokumente, ki so pomembni za območje, si lahko ogledate na spletnih straneh:  © RPP