Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Biodar - živeti znamko ekoloških živil


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 6:
Biodar - živeti znamko ekoloških živil


Datum: 18.11.2005
Kraj: Pivka
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Pivki 18.11.2005, je bilo prisotnih 17 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo tako osnovno, kot dopolnilne dejavnosti ali si želijo te razviti. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki Razvojnih centrov, občin, KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS).

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:
 • prvi del: predavanje, kjer smo želeli izpostaviti nekatere konkretne primere iz prakse, da bi olajšali razumevanje udeležencev ter pomen znamk ekoloških živil
 • drugi del: postavitev vprašanj, mnenj, stališč... itd, kjer so udeleženci aktivno sodelovali
 • tretji del: postavitev določenih vprašanj udeležencem, s katerimi smo želeli spodbuditi razpravo na temo priprave Razvojnega programa podeželja za projektno območje (v nadaljevanju RPP).

  Konkretno vprašanje, ki je bilo udeležencem postavljeno, je bilo sledeče:
 • Kako spodbuditi EKO projekte, glede na predhodno izražen interes v delavnici 5?

  Zaključne ugotovitve:
  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bili ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Tekom delavnice smo skupaj "razvili" model razvoja eko projekta in ugotavljali kaj si želimo, kaj imamo na razpolago že danes, kaj nam manjka, kaj moramo opraviti, katere konkretne naloge bi bilo potrebno opraviti čimprej. Interes za aktivno delo naprej na projektu EKO je bil izražen, v tem smislu bomo nadaljevali delo naprej na naslednjih delavnicah in srečanjih s konkretnimi pobudniki in podporniki ideje.
  Od KSS želijo udeleženci prejeti čimprej seznam EKO kmetij na projektnemu območju.

 • © RPP