Leader > Podatkovna baza LAS v Evropi


Podatkovna baza LAS v Evropi in druge pomembne informacije


  •  Podatkovna baza LAS v Evropi 

  • Podatkovna baza LAS v Evropi


    europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm

    Na tej interaktivni strani Leader+ nudijo niz informativnih orodij, s katerimi si boste pomagali pri vaših podrobnejših zahtevah v zvezi s kontakti in informacijami o projektu. Poleg informacij, ki so na voljo spodaj v okviru več naslovov, lahko vedno poiščete še dodatne informacije, tako da uporabite gumb 'kontakt'.

  • Iskanje partnerjev
  • Podatkovna baza LAS

  • © RPP