Leader > Konference in drugi dogodki


Konference in drugi dogodki


 •  Evropska konferenca o podeželskih območjih 
 •  Seminar Leader - Taiex 
 •  Seminar Leader - Taiex 

 • Evropska konferenca o podeželskih območjih, Tepla, 2-6.11.2005


  Na tem mestu podajamo poročili Zlate Plostajner iz Društva za razvoj slovenskega podeželja o EVROPSKI KONFERENCI O PODEŽELSKIH OBMOČJIH, Tepla, 2. - 6. 11. 2005, ki je potekelo na Češkem. (PDF dokument, 9 kB)


  Seminar Leader - Taiex v Portorožu, dne 1.12.2005


 • Poročilo Zlate Plostajner iz Društva za razvoj slovenskega podeželja o SEMINARJU O PRISTOPU LEADER V OKVIRU NOVE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA 2007 - 2013 (PDF dokument, 18 kB)
 • Os Leader - izvedbena os politike razvoja podeželja 2007 - 2013
 • Priprava strategije razvoja podeželja 2007-2013
 • Razvoj skupnosti in usposabljanje profesor Michael Dower koordinator, PREPARE partnerstvo, član posvetovalnega odbora EK za razvoj podeželja
 • Pyhäjärvi Lake District Development Association = Pyhäjärvi LAG
 • "Mi smo iz Walesa"
 • Sklepi TAIEKS


  Gradiva iz ostalih delavnic


  Delavnica 21. in 22.7.2005

 • Pobuda skupnosti Leader
  Delavnica RPP 28.10.2005 v Ljubljani

 • Urejanje podeželja v Sloveniji 2007-2013
 • Razvojni programi podeželja-prehod na Leader

  Okrogla miza Društva za razvoj slovenskega podeželja, 4.4.2006

 • Priložnosti novega programskega obdobja 2007 – 2103 za razvoj podeželja v Sloveniji
 • Leader – razvojna priložnost podeželja
 • Bomo zmogli ohraniti slovensko podeželje živo?

  DELAVNICA IG-OBLIKOVANJE LAS (13.6.2006)

 • Razvojni program podeželja za severozahodni višinski del Severne Primorske
 • IV. os LAS in upravljalec - Razvojni program podeželja "gorenjska košarica"
 • Oblikovanje lokalne akcijske skupine – LAS za programsko obdobje 2007 - 2013

 • © RPP