Razvojni program podeželja > Preveritvena faza


Preveritvena faza


 •  Preveritvena faza 
 •  Ključne aktivnosti 


 • Preveritvena faza


  Odločitev županov Občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, da se pristopi k izvajanju Razvojnega programa podeželja za vse tri občine, so potrdili Občinski sveti v mesecu juniju 2005.

  Po pooblastilu Občinskih svetov so župani Občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna imenovali projektno skupino v sestavi Nevenka Tomšič, Neža Dekleva in Martina Kosič Barone. Projektna skupina je ob sodelovanju strokovnih sodelavcev občinske uprave, sodelavcev s področja kmetijstva ter ostalih zainteresiranih in v program vključenih lokalnih partnerjev z območja vseh treh občin izdelalo preveritveno fazo programa.

  V fazi preveritve se je ugotovilo, da so zainteresirani lokalni partnerji izrazili veliko željo po izdelavi Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter pokazali pripravljenost za sodelovanje pri izvajanju omenjenega razvojnega programa podeželja.

  Ključne aktivnosti, ki so bile opravljene, so temeljile na oblikovanju in krepitvi sodelovanja na območju. Te so:

 • izvedba informacijsko animacijskih delavnic ter promocija RPP,
 • motivacija in oblikovanje sodelovanja podpornega okolja,
 • izdelava analize stanja podeželja za potrebe odločanja in nadaljevanja projekta,
 • oblikovanje soglasne odločitve o pripravi skupnega razvojnega programa podeželja.

 • V fazi preveritve je bilo ugotovljeno, da območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna predstavlja zaookroženo območje, ki izkazuje problemsko in razvojno jasno opredeljena skupna razvojna izhodišča. Ta temeljijo na skupnem geografskem poreklu, gospodarskih, kulturnih, naravnih, zgodovinskih in ostalih značilnostih, za katere je smiselno izvajati določene skupne ukrepe za njihovo uspešno trženje in promocijo. Območje ima torej velike skupne priložnosti in možnosti za razvoj podeželja.

  Ob zaključku izdelave preveritvene faze je bil imenovan devet članski koordinacijski oz. programski odbor, ki ima v obdobju priprave in izvajanja razvojnega programa podeželja nalogo vsebinskega usmerjanja in aktivnega sodelovanja pri izvajanju posameznih aktivnosti.

  Občina Ilirska Bistrica se je kot nosilka projekta v mesecu avgustu 2005 prijavila na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje drugega dela programa - uvajalne faze.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlogi Občine Ilirska Bistrica ugodilo in ji odobrilo sredstva v višini 50% vrednosti projekta oziroma 3.100.000,00 SIT. Preostali del v višini 3.100.000,00 SIT bodo financirale Občina Ilirska Bistrica v višini 45,75%, Občina Pivka v višini 21,43% in Občina Postojna v višini 32,82%.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira v letu 2005 prvi del izvajanja predvidenega programa v višini 450.000,00 SIT. Preostali del izvajanja pa sofinancira v letu 2006 v višini 2.650.000,00 SIT.

 • Več o preveritveni fazi je mogoče prebrati v dokumentu Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna-PREVERITVENA FAZA, avgust 2005. (PDF dokument, 541 kB)


 • © RPP