Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Obveščanje javnosti


Uvajalna faza - obveščanje javnostiV obdobju od 1. novembra 2005 do 30. junija 2006 smo organizirali ter izvedli naslednje javne predstavitve aktivnosti RPP:

 • poslali vabilo na delavnice, s kratko predstavitvijo programa na 200 naslovov naslednjim ciljnim skupinam/partnerjem v programu: kmetom (kot nosilcem osnovne ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah), Kmetijsko svetovalni službi, lokalnim podjetniškim centrom, predstavnikom občin, RRA Notranjsko-kraške regije in drugim regionalnim ustanovam, Društvom, šolam, krajevnim skupnostim, zadrugam ter drugim predstavnikom lokalnih iniciativ, ki so podpisali izjavo o partnerstvu v preveritveni fazi projekta,

 • informiranje je potekalo tudi preko lokalnih/regionalnih radijskih postaj: Radio 94, Radio Koper, oddano je bilo tudi gradivo za objavo člankov v lokalnem časopisu SNEŽNIK ter PRIMORSKIH NOVICAH,

 • Pripravili pa smo tudi spletne strani, s katerimi želimo doseči čimvečje in širše informiranost javnosti. Naša želja je, da se v uvajalno fazo vključi z aktivnim sodelovanjem čimveč ciljnih skupin oziroma javnosti.


 • Aktivnosti s področja obveščanja javnosti od 20.1.2006 dalje

 • Članek o aktivnostih RPP v časopisu Snežnik bo objavljen do konca meseca januarja 2006
 • Podane informacije o aktivnostih RPP na Radiu 94
 • Izšel je predstavitveni letak RPP
 • Izšle so tri številke e-novic
   E-novice št. 1 (PDF dokument, 435 kB)
   E-novice št. 2 (PDF dokument, 839 kB)
   E-novice št. 3 (PDF dokument, 531 kB) • © RPP